Earn on the stock exchange crypto currency!
ComeOn Play Now! 10 free spins - No deposit 100% bonus up to £200 Read more
Royal Panda Play Now! 10 free spins - No deposit 100% bonus up to £200 Read more
Cashmio Play Now! 20 free spins - No deposit 200 free spins on 1st deposit Read more
LeoVegas Play Now! 50 free spins - No deposit 200% bonus and 200 free spins Read more
Prime Slots Play Now! 10 free spins - No Deposit 100% bonus and 100 free spins Read more
Winner Play Now! 99 free spins - No deposit 200% bonus up to £300 Read more

Jung Relations

australia-icon

Anoto is at the moment, as a result of the Optika Display partnership,. proposition is to combine digital writing on paper, large displays and.
Utforska Jo Poskuss anslagstavla display ideas på Pinterest, världens. Take a large picture frame, put scrapbooking paper or fabric under the glass.. If you hit the $ store I'm betting you could make this with glue and $5 worth of goodies.
Nettoomsättning MSEK, 76, 72, 62, 59, 309, 46, 19, 84. Omsättningstillväxt (%), -5,68, -13,08, -6,17, 427,83, -85,27, -57,18, 329,02. Rörelseresultat MSEK, 54, 36.

Laura's Story - What it's like to work at William Hill Retail

Aktieägare sluter leden mot Arctic Paper · 2018-03-01 2 Kommentarer 0. Arctic Paper förlänger tid på Rottnerosbud · 2018-01-07 0.
SE0005798923, Motion Display, 6,50, Aktietorget. SE0001593914, Betting Promotion, 4,20, First North... SE0005992567, ITAB Shop Concept B, 116,50, Mid Cap. PLARTPR00012, Arctic Paper, 6,15, Small Cap.
Motion Display. 3,16. Aktietorget.. Betting Promotion. 2,00. First North... ITAB Shop Concept B. 187,50. Mid Cap.. Arctic Paper. 8,15.
CASINO NAME FREE BONUS DEPOSIT BONUS RATING GET BONUS
kaboo
Kaboo 5 free spins $200 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
royal panda
Royal Panda - 100% bonus up to $100 PLAY
karamba
Karamba - $100 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
casumo
Casumo - 200% bonus + 180 free spins PLAY
thrills
Thrills - 200% bonus up to $100 + 20 super spins PLAY
spinson
Spinson 10 free spins no deposit Up to 999 free spins PLAY
skycasino
BetSpin - $200 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
guts
Guts - $400 bonus + 100 free spins welcome package PLAY
GDay Casino
GDay Casino 50 free spins 100% unlimited first deposit bonus PLAY
PrimeSlots
PrimeSlots 10 free spins 100% bonus up to $100 + 100 free spins PLAY
leovegas
LeoVegas 20 free spins no deposit 200% bonus up to $100 + 200 free spins PLAY
mrgreen
MrGreen - €350 + 100 free spins welcome package PLAY
casinoroom
CasinoRoom 20 free spins no deposit 100% bonus up to $500 + 180 free spins PLAY

IMG_0500 : Anagram

pokie-1

ABB · Akelius Residential · Arctic Gold · Abelco · Aker · Arctic Paper · Absolent Group · Alfa Laval · Arise · Absolicon Solar Collector · Alimak Group · AroCell.
In this campaign Swedish Horsebetting company ATG wants to remind the gamblers. starts, the leading daily sport paper Sportbladet launches a new campaign.... range for Carlshamn Bakery are now on display in a food store close to you.

starburst-pokieDiVA - Søkeresultat

CURIA - Calendrier Curia Page Principale

... Wars planes' will also display in-flight decorations, such as headrest covers, paper. rules and expanding the scope of shopping free of the 8 percent consumption tax... Docomo is betting on a paid Wi-Fi service that it launched in August.
Rapporter · White Papers · Seminarier · Utbildningar · Annonsera · Typläsaren.. framgång med sponsrat innehåll, och ska nu erbjuda annonsörer möjligheten att köpa programmatiska display-annonser.... Digital shopping... Svenska Internetlistan vecka 23: Återbäring, betting och digitala brevlådan fångar vårt intresse.

Betting shop display papercasinobonus

Corporate social responsibility är ett samlingsnamn för detta ansvarstagande.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att fastställa huruvida företags arbete med corporate social responsibility har någon synbar effekt på företags marknadsvärden, eller om företag bara förspiller sina resurser på ett ansvarstagande och informationsskapande som deras aktieägare nonchalerar.
Teoretiskt perspektiv: Författarna redogör för forskningen inom ämnet CSR och presenterar de två teorier som används; den effektiva marknadshypotesen och agent-principalförhållandet.
Därtill belyser författarna begreppen etik, moral och förtroende för att läsaren skall erhålla en djupare förståelse för de begrepp som genomsyrar CSR.
Metod: För att kunna besvara uppsatsen syfte väljer författarna att read article en metodtriangulering bestående av en enkätundersökning bland fondbolag, en eventstudie på negativ publicitet om företags agerande i etik- och miljöfrågor och slutligen fem intervjuer med miljö- och etikanalytiker.
Resultat: Resultaten från eventstudien pekar på att företags aktiekurser generellt sett inte reagerar på information kopplade till CSR.
Vid enstaka händelser som är nära kopplade till företags kärnverksamhet kunde författarna dock urskilja begränsade effekter på företags marknadsvärden.
Empiri: Majoriteten av intervjurespondenterna såg en ökad read article av aktivt ägarskap i Sverige men framförallt i USA.
Det aktiva ägarskapet har lett till att fondbolag och förvaltare gått från uteslutning av företag till att försöka påverka dem till förbättringar inom CSR-frågor och corporate governance.
Vidare såg check this out delen av intervjurespondenterna ett ökat tryck från allmänheten på företagen att ta ett större socialt och miljömässigt ansvar, dock har CSR-frågorna fortfarande mycket lite betydelse för merparten av investerarna.
Trots att eventstudien inte visar på en synbar effekt på kapitalmarknaden tror samtliga intervjurespondenter att företagen tjänar på att agera etiskt och miljömässigt korrekt.
Slutsats: Författarna drar bland annat slutsatser om att händelser kopplade till CSR generellt sett inte har någon synbar effekt på företags marknadsvärden.
En mindre effekt på företags marknadsvärde kan emellertid urskilja då händelsen är nära kopplad till företags kärnverksamhet.
Vidare finns det endast ett marginellt intresse för CSR bland ägarna.
Slutligen innebär utbredningen av aktivt ägande att de eventuella effekterna på börskurserna i ett tidigt stadium försvinner.
Haggren, Charlotte Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Voices were raised for an increase in the openness and insight into the affairs of the company whereupon different corporate governance codes were developed in a majority of countries.
A Swedish corporate governance code was issued in December 2004 with the purpose to re-establish the damaged trust for the companies and the business world.
The Swedish code was accepted by the Stockholm Stock Exchange as an exchange rule for A-listed and larger O-listed companies as of July 2005.
To get a clearer view of the background and a deeper insight in the subject a number of interviews with key figures in this field were also carried out.
By studying theories of the separation of ownership and control and the agency relationship a deeper understanding of the subject corporate governance was gained.
Furthermore, theories of trust have been discussed since it is of importance to understand the concept of trust and what factors that affect its presents.
This is due to trust being the focal point of this essay.
With starting point in the empirical and theoretical work that has been gathered the authors can draw some conclusions.
The concerned companies are relatively positive towards the Swedish code and their attitudes are not affecting the trust the stock market holds for the companies.
Trust is created both in the international and Swedish stock market, however, probably to a greater extent in the international stock market.
Important to recognize is that new scandals will occur again and then it does not matter whether Sweden has a corporate governance code or not.
Other measures will then be necessary to regain the trust.
Eriksson, Martina Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Experts predicted great losses for several developing nations, and foremost Bangladesh.
A million jobs were predicted to be lost within the nation, and market shares were expected to be lost to the great winner of the abolishment, China.
During October and November of 2005 research was conducted to obtain the purpose of this web page master thesis, in other words to examine the effects of the abolishment on the textile and clothing industry of Bangladesh.
A qualitative research study was carried out in Dhaka, Bangladesh, to receive another viewpoint of the situation at hand than what most generally known previous research has given.
To experience the predicted problem and the effects of the new situation out on the field gives a more reliable source of empirics.
To further be enlightened of the textile and clothing industry at large within the nation, unofficial discussions and exchange of opinions have casually occurred throughout the course of the research.
The chosen interview subjects have been carefully selected because they are of highest importance and very influential within the textile and clothing industry of Bangladesh.
In addition to the previously mentioned individuals exchange of opinions, discussions and interviews have been held with other individuals such as with Moniruzzaman, Managing Director at Pinnacle Texcott, as well as Mohammad Ali Khokon, Managing Director at Maksons Group, several times elected director of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, FBCCI, as well as candidate for the parliament in the following election in 2006.
These are some of the persons not presented in the empirics but that have greatly contributed to the researchers overall knowledge.
The individuals interviewed have generally supported the abolishment and most of them see the development as an opportunity for the textile and clothing industry of Bangladesh.
Naturally they all sense a more or less threatening situation ahead, however the nation cannot fully flourish if it is under constant protection and therefore they feel that the abolishment was a positive development.
There are different outlooks about the future, in particular after the total abolishment of all quotas in 2008.
Nevertheless most interviewed individuals predict a bright and promising future for the textile and clothing industry of Bangladesh.
Ferngren, Fia Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Den offentliga sfären har präglats av den manliga närvaron medan kvinnor ofta har tagit plats inom den privata sfären, det vill säga hemmet.
Kvinnans roll inom en organisation som polisen har genom åren inte alltid varit fullt ut accepterad och deras roll som chef har exempelvis av många inte förknippats med kvinnlighet.
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga chefer idag, upplever sin omgivning och relation till medarbetare.
Medarbetarnas syn på det kvinnliga ledarskapet samt hur de upplever kvinnliga chefers roll i samma organisation har utgjort ett annat perspektiv.
Den insamlande empirin, som skett genom intervjuer av berörda personer, har analyserats utifrån teorier kring ledarskap, organisationskultur och genus.
De resultat som framkommit visar på att den omgivning cheferna upplever inte är särskilt förändringsvänlig och delvis påverkad av manlighetsideal.
Kvinnliga chefer ser medarbetares deltagande i relationen mellan chef och medarbetare som viktig.
Den omgivning som de upplever utgår ifrån lagkänslan och anser sig ha god acceptans bland medarbetarna.
Medarbetarna anser att kvinnliga chefer uppmärksammas mer än manliga chefer och att de därmed sticker ut.
Medarbetarna menar även att kvinnliga chefer vill ha med sig medarbetarna och få ett bredare stöd innan de tar ett beslut.
Samuelsson, Fredrik Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The purpose of this paper is to increase understanding of the opportunities and risks of brand building through sponsorship and Co-Branding.
The study has led to the conclusion that the sponsorship should be seen as synonymous with Co-branding, ie.
This is based on a discussion in which partnerships between businesses, organizations and athletes are surrounded and influenced by association, linked to both parties, whose meanings are transferred from brand to the consumer and vice versa, which in turn affects their brand image and equity.
The paper also presents an alternative approach to consumer feedback, concerning low-involvement products in high-involved contexts based on a discussion of sponsorship, as a form of branding, affects a recipient both cognitively but also emotionally.
The conclusion suggests that a communicative model in which businesses interact with potential target groups through a common interest can give a competitive advantage over competing substitutes with low differentiation.
This then becomes an effective way to penetrate the media clutter and reach a potential audience.
Bakgrund: Mycket forskning tittar idag på forskning och utvecklingens påverkan på den ekonomiska tillväxten.
Denna forskning inriktar see more oftast på enskilda länder och marknader.
Den här uppsatsen försöker knyta ihop den tidigare forskning som är gjord inom ämnet och tittar på huruvida sambanden skiljer sig åt emellan de nordiska länderna.
Tidigare forskning har hittat små positiva samband mellan forskning och utvecklingsutgifter och företagens marknadsvärden inom de marknader som studerats.
Frågeställning: Finns det ett samband mellan nordiska företags marknadsvärden och dess utgifter för forskning och utveckling och betting shop display paper det sig mellan länderna?
Metod: Uppsatsen använder sig av statistiska modeller för att beräkna och signifikanstesta sambanden mellan nordiska företags forsknings och utvecklingsutgifter och dess marknadsvärde.
Resultat: Resultatet i uppsatsen skiljer sig från annan forskning då inga statistiskt signifikanta samband har kunnat finnas.
Med mindre krav på signifikans kan dock ett negativt samband finnas vilket är anmärkningsvärt från tidigare forskning.
Även om inga signifikanta samband kunde finnas hos de andra ländernas företag tenderade resultatet att visa på blandat positiva och negativa samband.
Fler ingående studier bör göras för att finna svar på varför det skiljer sig mellan de nordiska länderna genom att titta på företagskultur och ekonomisk historia.
Hallin, Liza Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Fram till dess ska bland annat mål för ökad företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom utbildning och ett ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn uppnås och förverkligas.
Stockholmsarenan är en del av visionen, som en pusselbit i den infrastruktur som behövs, för att uppnå betting shop display paper som en evenemangsstad i världsklass.
Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla ökad förståelse för hur de inblandade aktörerna i Stockholmsarenaprojektet tillsammans skapar en ny evenemangsdestination och göra den till en framgångsrik punktdestination.
Vi ämnar belysa de utvalda faktorerna och hur de påverkar utvecklingen av Stockholmsarenan samt hur arenaprojektet påverkar sitt direkta närområde och Stockholm som destination.
Metod: Kvalitativa metoder har använts under arbetets gång genom djupintervjuer, litteraturstudier och kvalitativa dataanalyser av den insamlade empirin för att besvara problemformuleringarna.
Intervjuer med offentliga aktörer inblandade i projektet samt privatpersoner som direkt påverkas av arenaprojektet har utförts.
Teori: Uppsatsens teoretiska referensram omfattar teorier gällande; destinationsutveckling, storstadsturism, information och effektiv kommunikation samt teorier om NIMBY, sportarenor och sportevenemang och hur de påverkar sin omgivning.
Slutsats: En rad faktorer påverkar hur framgångsrikt projektet Stockholmsarenan blir.
Ett väl fungerande samarbete, en välplanerad kommunikation inom projektet och ut mot allmänheten samt även långsiktiga planer och strategier är av stor vikt.
Författarna tror att Stockholmsarenan, tillsammans med Stockholm Entertainment District, på lång sikt kommer att gynna Stockholm som evenemangsstad.
Ahlström, Mattias Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The problem is based partly in theories that points to cultural and organizational differences between Sweden and China, and partly in current examples from Swedish companies.
The relevant data has been collected by interviews with three small Swedish companies that are currently using Chinese contractors.
The result is that the differences between the countries and organizations exist, but that they do not interfere with the inter-company relations.
The conclusion is that our result contradicts the established theories in the field, and that a more comprehensive investigation is warranted.
Mörn, Mathilda Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Nätverksstrukturen kan vara ett av många sätt att möta den hårda konkurrensen på mellan företagen.
Uppsatsen behandlar två nätverksorganisationer med olika strukturer och arbetssätt där det ena företaget är uppbyggt utifrån ett franchisekoncept och det andra utifrån en federativ organisation samt strategisk allians.
Syftet är att se hur organisationerna är uppbyggda samt belysa likheter och skillnader mellan dessa två företag.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats med djupgående intervjuer med två delägare i Mäkleriet AB och med VD:n i JK Försäkringar AB.
Engström, Maria Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
We have used a deductive approach and a mix of quantitative and qualitative research methods with a view to get a completely clear picture within the field of study.
The purpose of the theory chapter is to give the reader an understanding of betting shop display paper stock option plans are and why they are frequently used within companies.
The IFRS 2 constitutes the base of the theory chapter.
The international debate gives the reader a feeling for how common stock option plans are in the United States and what arguments there are for and against the expensing of stock options, which will be introduced in the United States in 2006.
In our empirical chapter, we present the information collected from fifty-six companies by a questionnaire, followed by the interviews from the two companies that we have been in deeper contact with.
We also present the opinions by the representatives from the two audit firms.
The empirical chapter finishes with a calculation of the two interviewed companies changes in return on equity.
The conclusion of this thesis is that the IFRS 2 is considered complicated by many companies.
There is a lack of knowledge about the new standard among the companies and, for that reason; they are forced to seek help by audit firms, which result in large administrative costs, especially for smaller companies.
The change in return on equity has only a marginal effect for most companies.
Further conclusions are that companies will not deviate from stock option programs as long as they are well-working incentives, but they may look them over more carefully and compare them to other alternatives.
The audit firms are positive to the IFRS 2 and think that expensing stock options will lead to better comparability.
Keywords: IFRS 2, Financial Strength, profitability, Stock options Arslan, Hülya Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
På grund av denna upp — och nedgång har olika metoder tagits fram i syfte att förbättra effektiviteten.
I vår undersökning har vi studerat Balanced Scorecard BSC som är en av dessa metoder.
BSC har alltid ansetts som en speciell modell som är skräddarsydd för privata företag och har därför varit svår att tillämpa på offentliga företag, såsom hälso- och sjukvården.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka hur BSC effektiviserat ekonomistyrningen inom hälso- och sjukvården.
Vilka resultat har styrningsmodellen gett Karolinska Universitetssjukhusets labb — och akutdivision?
På vilket sätt har den varit positiv då den anses vara en relativ nyanvänd modell?
Metod: För att uppnå vårt syfte har vi kontaktat två personer från Karolinska Universitetssjukhuset; en controller som ansvarar för BSC på labbdivisionen i Solna och annan som arbetar på akutdivisionen i Huddinge.
Detta för en kvalitativ datainsamling, där vi genom att ha genomfört djupgående intervjuer har fått detaljrik information.
Vidare har vi gjort en kvantitativ datainsamling då vi har delat ut enkäter som består av både strukturerade — och öppna frågor till de anställda på divisionerna.
Resultat: För att kunna använda BSC på divisionerna har personalen anpassat just click for source till sin egen verksamhet.
Förändringar har gjorts och vissa punkter har lagts till.
Både ledningen och medarbetarna är nöjda men tycker dock att den har vissa brister och kombineras därför med andra metoder.
Däremot har BSC bidragit med många fördelar som har lett till att divisionerna har fått en bättre balans i arbetet, det vill säga, att det inte enbart fokuseras på ekonomin utan att det även tas hänsyn till andra bidragande faktorer som till exempel ökad samsyn.
Dock har både labb — och akutdivisionen haft lite problem med uppföljning och aktiviteter som är anknutna till BSC.
Joanna, Högberg Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
In cultural organisations, it has become more common to have several directors working simultaneously.
Often, different individuals possess different cultural and economic experience, thus a variety of backgrounds provides a more thorough scope of expertise and knowledge.
This type of management is prevalent in the cultural sector.
The question is how do they work together with such different backgrounds?
This thesis has been investigated in Gothenburg Opera.
The thesis is based on a comparison between previous theories about leadership in order to observe potential similarities and differences.
The thesis will not focus on conflicts.
The research has mainly been preformed using literature studies and qualitative interviews.
The responses have been put together and then comparisons have been made.
Askar, Hala Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Därefter har vi bevisat hur de nya modellerna gör att ekonomisk styrning fungerar som ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen mellan ekonomer och öviga medarbetare i motortillverkningen.
Vi redogör även för olika roller som personalen på ekonomiavdelningen i motortillverkningen har.
För att genomföra studien har vi läst lämplig litteratur som innehåller de senaste teorierna och modellerna på området ekonomisk styrning samt skriftliga källor om Scania och Scanias motortillverkning.
Dessutom har vi utfört fem intervjuer med nyckelpersoner på motortillverkningens ekonomiavdelning.
Syftet med arbetet är att beskriva hur den ekonomiska styrningen ser ut praktiskt på Scanias motortillverkning.
visit web page sker genom att undersöka i vilken utsträckning, och till vilken grad, de tillämpar teorierna ansvar och förståelse samt deras modeller samt undersöka om ekonomisk styrning med hjälp av dessa modeller kan fungera som ett gemensamt språk i motortillverkningen.
Motortillverkning bygger på att producera motorer endast för egna interna kunder.
Eftersom de inte har någon slutkund diskuterar de målet med sina interna kunder för att säkra kvalitet och leverans.
Vi har kommit fram till att de inte har någon speciell modell för styrningen utan har skapat sin egen modell genom att använda sig av en kombination av förståelseorienterad och ansvarsorienterad styrning med en inriktning på förståelse i ekonomiavdelningen och inriktning på ansvar i produktionen.
Genom att beskriva organisationsaktiviteter i värdekedjan, se organisationen ur olika perspektiv, konkreta mått och trafikljusfärger i balanserade styrkort skapar ledningen en helhetsförståelse för verksamheten, vilket gör att ett gemensamt språk och ett kommunikationsunderlag byggs upp i hela organisationen.
På så sätt blir kommunikationen lättare mellan ekonomer och övriga medarbetare och gör att de förstår varandra när de överför information och alla får bättre mjölighet att uppfatta hur verksamheten fungerar i organisationen.
Tillberg, Maria Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Vidare redogörs för hur Scania och WSP värderar och avskriver sina materiella anläggningstillgångar enligt den nya IAS 16.
I uppsatsen undersökts även om företagens finansiella rapportering enligt IAS 16 motsvarar de kvalitativa egenskaperna det vill säga; begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet enligt IASB:s föreställningsram.
Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ fallstudie.
De största förändringarna som påverkade Scanias och WSP:s räkenskaper var finansiella instrument, this web page och goodwill avskrivningar och för Scanias del även materiella anläggningstillgångar.
Förändringarna krävde mer tidsåtgång, slots bet buffalo max och ökade kostnader.
Båda företagen värderar sina materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16 och väljer anskaffningsvärde.
Verkligt värde har ingen nytta varken för Scania eller WSP eftersom det är teoretisk och förvirrar kapitalmarknaden.
Scania använder sig av olika avskrivningsmetoder; komponentavskrivning, linjär avskrivning, produktionsbaserad avskrivning och annuitetsavskrivning, medan WSP bara använder sig av linjära avskrivningar.
Rapporteringen enligt IAS 16 uppfyller de kvalitativa egenskaperna för båda företag förutom i WSP som uppfyller jämförbarheten bara till en viss grad.
Wejdenstolpe, Sara Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Teori: Studiens teoretiska referenser består av agentteorin, transaktionskostnadsteorin, teorin om ofullständiga kontrakt samt en omfattande litteraturgenomgång om kontrakt.
bets keys prop craps behandlar hur det mest effektiva kontraktet bör utformas mellan två parter.
I transaktionskostnadsteorin diskuteras de omständigheter och kostnader som uppstår då en aktivitet avslutas hos en part och påbörjas hos en annan.
Teorin om ofullständiga kontrakt förklarar svårigheten med att kontraktsmässigt behandla framtida oförutsägbara händelser, och genom litteraturgenomgången framkom fem kontraktstyper samt fem faktorer vilka ansågs ha en avgörande betydelse för kontraktsformulering.
Metod: En surveyundersökning i form av ett webbformulär utfördes.
Urvalet bestod av de 125 företag som ingår i börslistan small cap.
För att svara på studiens frågeställningar utfördes hypotesprövning på resultaten från enkätundersökningen.
Slutsatser: För att ett outsourcinginitiativ ska bli framgångsrikt påvisar denna studie att kontraktet måste klargöra mål och förväntningar, samt att leverantören måste säkerställa att dessa uppnås.
Övriga faktorer som påverkar kontraktsformuleringen visade sig inte ha någon betydelse för outsourcinginitiativets framgång.
Nordlander, Patrik Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Studies show that brands are becoming increasingly more and more important and that it is important to have a strong trademark.
This may be a reason for acquisitions.
A business is carried out for various reasons, but usually it is to gain market shares or to get advantages in the market, such as a trademark can help with.
A contributory effect on the market can be customer loyalty to the trademark.
Previously, there have been articles written, studies done and conducted research on brand valuation.
In these studies, it has been treated the way trademarks are managed in practice and the methods and models used for valuation of these trademarks.
These studies will the authors to have as the basis of the data and on the basis of the reply to the standard problem.
Problem Discussion: In business acquisitions, it is essential that there is a correct and fair valuation of the trademark as possible.
According to experts in brand valuation, various models of trademark valuation result in different values for the same trademark.
How can it be ensured that the value method on the trademark is free paddy power online betting account that is reliable?
This question often pops up when neither the trademark valuation, or valuation situation is quite similar to the other.
There are different definitions of a brand and the knowledge of those definitions is important to know then it comes to valuation of a trademark.
This definition, as well as assumptions about the brand and the market, can have a significant impact on trademark valuation.
Therefore it is essential that the valuation is carried out in a proper manner and do not display a misleading picture, which in turn can lead to economic difficulties in the future.
Problem definition: From the background and discussion above, the following question can be asked: To what extent are the different valuation methods used for trademarks among those who valuate trademarks and companies?
To answer the question above, the following four points are to be examined in the paper: 1 The most frequently used valuation method.
Purpose: The aim of the paper is to provide a deeper insight in the use of valuation methods in valuation of trademarks.
Method: The paper is based on the literature review previously carried out in the specified field.
The methodology used is deductive.
The data will be used based on four earlier studies in trademark valuation, and two interviews of knowledgeable people in the same field.
Results: The points that were examined showed that the relief from royalty method is the most frequently used valuation method.
However it is not flawless and the paper also mentions other methods appropriate for trademark valuation.
Choice of method depends on the situation, but also on the information that is available.
An example of a situation where the method does not click to see more particularly well is when a trademark has a short history.
A cost-based method can be used instead because it does not count on future cash flows, but on the historical costs that are related to the trademark.
There are other methods that might be more suitable but those require more resources, such as the market-based method.
The problem with this method is if there is not enough data on previous transactions, the method does not give a fair value.
To get the most accurate and reliable value as possible, complementary trademark valuation methods is recommended to be used.
The most common combination is market-based method and cash flow-based method.
Conclusion: The paper concludes that the relief from royalty method is mostly used.
However, it has drawbacks and there are other methods to complement this.
Overall, it has been found that there are some difficulties regarding to the valuation of trademarks.
To obtain a high reliability, the valuation should therefore be carried out in a thorough and comprehensive analysis of the situation for the company both internally and on the market and the market as a whole.
This should be done to reduce the risk of future negative events.
The methods have drawbacks, but together the methods are used to complement each other.
Holmqvist, Herman Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Detta har lett till att västvärlden successivt börjat donera mer pengar till de bidragsberoende hjälporganisationerna.
Samtidigt som donationerna ökat har konkurrensen mellan hjälporganisationerna vuxit.
För att öka sina chanser i konkurrensen om överlevnad måste man därför differentiera sig från sina konkurrenter.
Ett sätt att sticka ut i mediebruset är att erbjuda donation via designade produkter till försäljning.
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera vad hjälporganisationer bör ha i åtanke då de via försäljning av designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt bygga fler relationer med bidragsgivare.
Uppsatsen har även ett delsyfte som är att genom en enkätundersökning utröna om det finns ett intresse hos människor till donation via designade produkter.
Med hänsyn till företagsekonomiska teorier har vi kommit fram till viktiga faktorer som hjälporganisationerna bör tänka på i sin kontakt med bidragsgivarna.
Dessa teorier har sedan jämförts med verkligheten genom djupintervjuer på personer som har strategiskt viktiga positioner på Röda Korset samt Bris.
Studien har sedan kompletterats med en enkätundersökning på 200 personer för att få en bild av vad människor har för attityd till kopplingen mellan välgörenhet och designade produkter.
Utifrån resultatet på fallstudien har vi kommit fram till att design är ett kraftfullt verktyg för hjälporganisationerna då de vill väcka intresse för verksamheten och på lång sikt knyta till sig fler bidragsgivare.
Men bara om det utnyttjas på rätt sätt.
Vår enkätundersökning visar dessutom att det finns ett stort intresse från respondenterna att bidra till hjälporganisationer genom att köpa designade produkter.
De framgångsfaktorer vi observerat för lyckade designprojekt hos hjälporganisationer är att de alla varit högexponerade, väckt intresse genom att associera produkten till ett känt namn samt funnits på strategiskt viktiga försäljningsplatser.
I dagsläget använder hjälporganisationer design, men utnyttjar det i alldeles för liten utsträckning.
Därför bör de arbeta mer med att utveckla denna metod.
Henriksson, Sara Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Detta märks inom EU då detta har lett till att det blir lättare att resa och inte minst jobba i andra europeiska länder.
Företagen etablerar kontor i länder världen över vilket leder till att olika nationaliteter och kulturer möts på arbetsplatsen.
De kulturella skillnaderna handlar till stor del om människors olika normer och värderingar som innefattar samtliga personer i företaget oavsett position.
Den interna kommunikationen kan försämras i ett multinationellt företag om chefer och anställda inte är på samma våglängd.
I denna situation uppmärksammas chefens roll och hur han agerar i möten med en ny kultur.
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad chefer verksamma i länder med andra kulturella normer och värderingar än de själva anser vara viktigt att tänka på för att lyckas.
Intresset ligger i att lyfta fram deras reflektioner kring ledarskap i en främmande kultur och vilka eventuella svårigheter som kan uppstå.
En kvalitativ studie bestående av direktintervjuer med åtta franska chefer verksamma på franska företag i Sverige har utförts för att besvara syftet.
De teorier och studier som har används behandlar kultur, ledarskap och interkulturellt ledarskap.
Efter att ha analyserat de empiriska data mot de valda teorierna har följande slutsatser kunnat dras.
Undersökningen visar att det krävs en delvis anpassning från chefernas sida krävs för att samarbetet ska fungera, därutöver behövs en medvetenhet för att förstå den andra kulturen.
Man måste som chef i en främmande kultur våga fråga sina medarbetare om det är något man inte förstår.
De skillnader som tydligast framkom mellan kulturerna var den låga maktdistansen, konflikträdslan och strävan efter konsensus.
Hansén, Terese Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Studiens problemformulering lyder, hur kan en organisationsförändringsprocess skildras i ett IT-konsultföretag?
HiQ´s organisationsförändring bestod i att införa en till hierarkisk nivå, i avsikt att göra organisationen mer lätthanterlig för ledningen, men även för att skapa en mer specialiserad verksamhet.
Specialisering anses som ett viktigt konkurrensmedel inom IT-konsultbranschen på grund av den ökade globaliseringen.
I och med globaliseringen ökar konkurrenstrycket på IT-konsultföretagen då aktörer från hela världen tävlar om kunderna.
Vi har gjort en fallstudie som består i litteraturstudier, intervjuer och observationer.
Vår teoretiska referensram har vi hämtat från Mikael Beers teorier om förändringsstrategierna, E ekonomi och O organisation.
Slutsatsen av studien är att HiQ inte har haft något specifikt utarbetat tillvägagångssätt gällande organisationsförändringen.
De arbetade utifrån ett experimentellt arbetssätt.
HiQ´s företagskultur är en viktig ledningsfråga därför att kulturen anses främja sammanhållningen och lojaliteten i organisationen.
HiQ´s företagskultur kan ha underlättat vid förändringsprocessen eftersom den bidrog till att företaget kunde få alla engagerade och nå förändringens mål.
Abraha, Amanias Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Under de senaste åren har resebranschen stått inför en del förändringar när det kommer till hur resorna säljs.
I dagens läge säljer resebyråer fler biljetter online än vad de gör i sina fysiska butiker och möjligheten att använda sociala medier i marknadsföringen har uppstått.
Med hjälp av sociala medier skapas ett möte mellan resebyråerna och konsumenterna och de kan skapa relationer via Internet.
Med den rådande utvecklingen ses tydliga mönster på hur fler företag inom resebranschen börjar satsa resurser på att utveckla och använda sociala medier i sin marknadsföring.
Denna uppsats undersöker, och jämför hur och varför resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor använder sig av sociala medier i sin marknadsföring.
Uppsatsen utgår från tre olika teorier; direktmarknadsföring, interaktiv marknadsföring och Word of Mouth.
Undersökning baseras även på en kvalitativ undersökningsmetod med en abduktiv infallsvinkel.
Resultatet i denna undersökning visar att resebyråerna Ving, Apollo och Fritidsresor ser positivt på användningen av sociala medier för att marknadsföra sig själva.
De uppfattar att sociala medier både har svagheter och styrkor och ser de sociala verktygen som ett bra komplement till de mer traditionella kanalerna att marknadsföra sig i.
De olika faktorerna som påverkar valet av sociala medier, och hur de arbetar med dessa tas även upp för diskussion i denna uppsats.
Sierra, Karina Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
One industry that has realized that changes are necessary is the construction industry, it is an industry witch is far behind the development of introducing information technology-tools systems in there business.
It has shown there is a relation between high IT usage and high productivity, which is one of the reasons to why companies in the construction industry should purchase a business system especially for procurement.
However, companies that have purchased a business system are facing difficulties in having their employees using it for its purpose.
Our dissertation is based on both qualitative and quantitative data.
We carried out a survey and interviews to collect information to our empirical chapter.
The Question formulas was created on the basis of our theories and the respondents where also chosen on the same base of theories.
To be able to see the differences of the regions, we chose one of the better and one of the worst of using the Trade.
Interviews took place in Stockholm and Umeå and the survey formulas was sent internally thru a web based application to all of the purchasers within NCC Construction AB in both Stockholm and Norrland.
The result of the research showed that in Stockholm the response was more positive then it was in the northern part of Sweden, regarding the use of the information technology-tool Trade.
We did not find any strong connection between people with computer habit, their age and the usage of Trade.
However, we did find that verbal information contributed to create a larger interest for the use of Trade.
Furthermore we found some teething troubles, but also a few errors such as unclearness to what kind of construction site Trade suits for, low performance expectations and unclear informed advantages.
These were the main factors for resistance and the difference between the regions.
Hägglund, Emelie Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Studien bygger på intervjuer och dokumenterade utvärderingar.
Studien visar att de formella elementen mäts genom att kontrollera att målen som satts upp inför förändringen är uppfyllda.
De informella elementen mäts genom medarbetarundersökningar dock utan någon koppling till förändringen som har genomförts.
När de informella elementen mäts i en förändringsprocess görs detta genom så kallade attitydmätningar.
För att underlätta mätningen av en förändringsprocess kan en uppdelning göras i fyra stadier; förberedelse, före, under och efter.
Hägglund, Emelie Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Syfte: Syftet är att, med hjälp av en explorativ undersökning samt användning av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, få klarhet i om informationen på prisjämförelsesidorna är tillförlitlig och därmed även oberoende av återförsäljare som kan ha intresse i att uppvisa partisk information.
Metod: Vårt tillvägagångssätt har bestått av både en kvantitativ och en kvalitativ metod.
Den kvantitativa metoden har grundats i två separata explorativa tvärsnittsstudier och den kvalitativa metoden har bestått av 7 strukturerade intervjuer.
Vår ansats kan liknas vid en induktiv metod, då vi utgått från insamlad primärdata.
Resultatet från dessa anknyts sedan till generella teorier.
Undersökningsobjekt: Vi har valt att studera de tre prisjämförelsesidor som anser sig vara informationsoberoende: Compricer, Pricerunner och Prisjakt.
Teori: Utifrån vår undersökning har vi valt teorier om marknadsföring på Internet, om e-handel, marknadsföringsmixen och slutligen Porters femkraftsmodell.
Teorierna kommer ligga som en grund till vår analysdel Slutsatser:Vår slutsats visade att informationen på de 3 prisjämförelsesidorna inte är fullständigt tillförlitlig.
Vi fann att pricerunner inte är oberoende och att Prisjakt är oberoende, medan undersökningen ej visade klarhet i Compricers situation.
Bivesjö, Rikard Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The highly regulated Swedish gaming market has in recent years become more exposed to competition by foreign unregulated betting companies thru Internet.
Problem discussion There are two views regarding CSR and how they are affecting competitive advantage and profitability.
On one hand, it suggests that companies foremost shall focus profits and act in the best interest of the shareholders.
Problem formulation Svenska Spel is competing with other betting companies who doesn´t act under the same conditions, betting companies that don´t have a responsibility to the state.
Svenska Spel has legal obligations to adopt CSR into their business.
The other companies choose themselves how they want to act with CSR on the gaming market, they have greater opportunities to choose a strategy that they think is the best.
Problem definition Which approach has the unregulated gaming companies on CSR compared with Svenska Spel and their social responsibility in the gaming market?
Purpose The purpose of this paper is to compare Svenska Spel with unregulated gambling companies based on how they present and use CSR in the gaming market.
Method The scientific method in this study adopted a qualitative, deductive approach with a descriptive touch.
The study was based upon the theoretical concepts of CSR and betting shop display paper, and applied to the empirical study, consisting of data from interviews and secondary sources.
The empirical data were the basis for the authors' interpretations through the theoretical frame to complete analyzes and conclusions.
Conclusion Svenska Spel´s CSR is deeply implemented in their business and strategies and is the basis for how they operate.
The unregulated companies see CSR as a sideline with a relatively strong focus on player responsibility, which also is Svenska Spel´s most important part.
Collin, Clara Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Gästnätterna har de senaste åren ökat stadigt och i Svensk turisms Vision 2020 är målet att turismen ska öka och att Sverige ska bli en attraktiv besöksdestination.
Runtom i världen finns det många exempel på exploaterade områden som i brist på hållbar turismutveckling tagit skada, både naturområden och lokala samhällen.
För att en destination ska kunna vara attraktiv krävs noga planering och ett samarbete mellan aktörer och lokalbefolkning.
Studien utgår från begreppet hållbar turism med huvudfokus på de sociala aspekterna.
Undersökningen bygger på turismens påverkan och vilken betydelse den har för det lokala samhället i Stockholms skärgård.
De öar som undersökts är Utö och Ornö, båda belägna i Haninge http://alljackpotcasinoin.top/betting/bet-up.html i Stockholms södra skärgård.
Även om öarna har många likheter är det även mycket som skiljer dem åt, speciellt turismen.
Utö är en väl utvecklad turismdestination och har varit det under en längre tid medan Ornö tidigare fokuserat på andra näringar.
Under uppsatsens gång gjordes två fältstudier, en till Utö och en till Ornö.
Under dessa intervjuades personer som är involverade i turismverksamheter samt organisationer som arbetar med frågor gällande lokalbefolkningen på öarna.
Även representanter från Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen samt Visit Skärgården har intervjuats.
Genom dessa intervjuer skapades en förståelse för hur viktig historian är för de båda öarna och att den ligger till grund för hur turismen har utvecklats.
Både Utö och Ornö har som mål att öka antalet åretruntboende på öarna men en förutsättning är bostäder och sysselsättning.
Utö är redan ett utvecklat besöksmål där många livnär sig på turismen.
De börjar dock känna en allt större konkurrens från andra öar och skulle önska att den befintliga turistsäsongen förlängs.
Ornö å andra sidan har aldrig varit en besöks-ö då näringar som gruvdrift, skogsbruk och jordbruk tidigare haft stor betydelse.
Turismen skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen och ge den frihet som många i skärgården eftersträvar.
En långsiktig turismplanering och ett samarbete är viktigt att ta hänsyn till på både Utö och Ornö för att de ska kunna lyckas med en långsiktigt hållbar turism.
Sahlin, Anna Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Svårigheten ligger i den tradition som sedan länge funnits inom kulturen där ekonomin och kulturen setts som två från varandra vitt skilda poler.
Rädslan har varit stor att mista den konstnärliga integriteten och därför har ekonomin endast setts som ett nödvändigt ont.
Från kulturens håll har man länge inte behövt anpassa sig efter den fria marknaden utan verkat fritt från dess påverkan.
Från marknadens håll har det däremot alltid varit en självklarhet att agera utifrån den fria marknadens villkor.
Dock verkar det som att kulturen står inför ett paradigmskifte och därmed tvingas ta ett allt större ansvar för finansiering då bidragen tenderar att minskas.
Kotlers teorier jämfördes med kulturens grundtanke att målet framförallt är absolut kvalitet samt Pierre Bourdieus teorier rörande kulturens förnekande av ekonomin.
Elisabeth Lindfors teorier användes för att belysa skillnaderna mellan Kotlers grundtankar om marknadsföring och marknadsföringens tillvägagångssätt inom kulturen.
Ovanstående teorier har sedan undersökts för att se huruvida dessa är relevanta i dagsläget.
Under 2005 totalrenoverades biblioteket med en tydlig pedagogisk tanke.
Där finns åldersindelade rum med anpassade aktiviteter, så som matematikstuga och målarverkstad.
Vidare framkom att de flesta var väldigt positivt inställda till samarbetet.
Skepticismen till ekonomins intrång i kulturen verkar snarare ligga hos konstutövarna själva.
Sahlin, Anna Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Kärnan är dock att två personer tillsammans leder en organisation mot samma mål.
I en teaterproduktion är det många som måste samverka för att en föreställning skall bli framgångsrik.
Två typiska ledare inom teatern är producent och regissör, där en problematik ligger i att de verkar inom olika kunskapsområden.
Syftet med uppsatsen var att undersöka fenomenet delat ledarskap och hur det tar sig i uttryck i relationen mellan producent och regissör read article teatern.
Ytterligare frågor som undersöktes var hur maktförhållandet mellan de båda yrkesgrupperna ser ut samt hur de hanterar konflikter.
Empirin har samlats in genom intervjuer med representanter för de två yrkeskategorierna och har sedan analyserats utifrån deduktiv metod.
Teorier kring områdena ledarskapsforskning, projektteori, arts management, delat ledarskap, makt och konflikt har givit författarna en djupare förståelse för fenomenet delat ledarskap som förefaller vara ett relativt outforskat område.
Vid studien framkom att delat ledarskap praktiseras inom teatern utan att större reflektion görs.
Det anses vara det naturliga sättet att leda en teaterproduktion och verkar vara det dominerande arbetssättet.
Kapsalis, Eugenia Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The Customer is today more aware about what is going on in the world than ever before.
Two of the main reasons are the Internet and the globalization.
In relation to the customer being more aware about the situation in the world today, the demand for products which have been produced in consideration of ethical and environmental values has increased.
The change has also been implemented in the companies marketing approach.
The retail company Indiska Magasinet has actively been working with environment and ethics issues for several years.
Javadi, Hazhir Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Vi vill även undersöka relationernas betydelse i detta sammanhang och vad som kan skada denna relation.
Metod: Vi har valt att använda oss av både den kvalitativa och kvantitativa metoden då de kompletterar varandra, ifråga om bredd och djup.
Vidare så ökar validiteten på undersökning när olika tillvägagångssätt kommer fram till samma bet careers />Slutsatser: De viktigaste målgrupperna anses vara privata och institutionella investerare, analytiker och media.
De viktigaste kommunikationskanalerna är de formella kanalerna, följd av enskilda möten och Internet.
När det gäller budskapets innehåll, har vi kommit fram till att samma information kommuniceras ut till alla aktörer, det är enbart utformningen som skiljer sig åt.
Vidare är det viktigt för företag att etablera nära och långvariga relationer för att skapa och upprätthålla investerarnas förtroende.
Att kommunicera ut felaktig information eller frånvaro av kommunikation är ett effektivt sätt att rasera detta förtroende.
Abdi Farah, Nasir Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
It came to compensate the earlier ÅRL and FAR who was applied within the European Union.
The users of these standards are companies who are listed on the stock market in EU.
The purpose with this article is to find out why different companies choose to value their real estates to real value respectively to acquired value, how the auditors way to present is effected and which effects it has brought on the earlier account.
To test our earlier designed hypothesies we have combined partly qualitative and partly quantitative approaches.
The qualitative information is brought from the interviews with different authorized auditors from five of the largest accountingfirms.
Further noticed is that an interview has also been made with Ulf Nyqvist who is the MD at Botkyrka Byggen.
The quantitative data has instead been received by the annual accounts from ten different real estate companies, and the article is written on the basis of a deductive approach with different methods as a staring point.
On the basis of the investigation we have finally reached a result that says that the chelsea bets in its entirety has leaded to a positive development of the companies account.
The auditors that have an experience from the both methods mean that the standard should live at the time as it has led to an increased possibility of comparability between the companies.
This is of big value for the ones who are interested on the market.
Crump, Kristen Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Stora klädkedjor konkurrerar med stordriftsfördelning ut småklädesbutiker vilket gör det svårare för dem att överleva.
För att kunna ha en chans på marknaden måste småklädesbutiker skapa värde på nya sätt.
Där det blir allt viktigare att skapa lojala kunder.
Problem - Vilka marknadsföringsstrategier är viktiga för små företag att place multi tab bet lojala kunder?
Syfte - Syftet är att analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för fem små klädbutiker för att hitta överensstämmelser samt oöverensstämmelser misfits mellan företag och dess kunder.
Arbetsmetod - Data insamlas via intervjuer med företag och enkäter med respektive butikskunder.
Teoretiskt perspektiv - Relationsmarknadsföringsperspektiv samt Transaktionsmarknadsföringsperspektiv Teori - Involveringsteorin, Kommunikationscirkel samt Marknadsföringsmixens 4 P: na och Kommunikationsprocessen Empiri - Empirin är hämtad från intervjuerna med företagen och enkätsvaren från kunderna.
Analys - Analysen är tolkad utifrån empirin som är hämtad från intervjuerna med företagen och enkätsvaren från kunderna.
Varje butik analyseras för sig.
Resultat - Undersökningen har visat att företagen använder både envägs- och tvåvägskommunikation som kommunikationsmedel.
Det har även visat att transaktionsmarknadsföringsstrategier är en nackdel för företagen eftersom kunden är höginvolverad och söker relationsbyggande.
Dessutom är word-of-mouth ett centralt begrepp för alla butiker.
Slutsats - De marknadsföringsstrategier inom relationsmarknadsföring är de strategier som är viktigaste för att skapa lojala kunder hos mindre företag på en globaliserad marknad.
Ljungner, Andreas Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Thereafter we further investigated if there is a difference in the stock development between companies that are acquired by foreign investorscompared to Swedish investors.
In order to study the bid news impact on the share price, a quantitative study in the form of an event study has been arbitrage betting sportsbet, where the abnormal return associated with the news has been measured.
The research shows that there indeed is a difference between companies acquired by foreign investors versus Swedish.
As for industry classification, we find one out of six different industries standing out.
The comparisons within the remaining industries shows similar results to the comparison of Swedish and foreign companies we mentioned before.
In terms of company size,larger companies have shown a lower cumulative abnormal return compared to smaller companies.
Furthermore the research also shows that larger the acquired companies are smaller the difference is in the cumulative abnormal return.
Shabo, Lorens Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Information about funds is always easy to find and it is easy to invest money in a fund because the bank takes care of all the management of the fund.
The essay examines two funds from two different countries with an aim to choose the one with best potential yield.
The first fund is entirely invested in North America and the second fund invests in Asia, with most of its possessions in companies from China.
Both these funds invest in wellknown companies in respective region.
The essay is limited to compare these funds with data from 2005 to 2009.
Information was collected from Morningstar and Avanza Bank for the quantitative examination.
The qualitative examination was based on an interview with a fund analyzer.
The financial instruments were used to compare the funds and choose the fund that had the highest yield in relation to risk.
This fund was also the one chosen as the better of the two.
In addition evaluation was done by calculation of financial variables, the standard deviation, total return, average return, Sharpe ratio and a comparison of the funds yields with yields from similar funds in the same region.
Result shows high yields from the fund invested in China, compared to the much lower yields for the North American fund.
The China fund had a standard deviation risk of 46, 1 % while the North American fund had 23, 9 %.
This is because the yields of the China fund were much more variably.
In addition the yields were also much higher for the China fund.
The holding period return was calculated to a positive result for the China fund while the North American fund showed a negative result.
Also the average yield shows a positive result for the China fund and a negative result for the North American fund.
The Sharpe ratio that measures the yield with regards to the risk shows a better result for the China fund.
In comparison with similar funds in the same regions the China fund has given higher yields than the average fund in the same region, while the North American fund gave less yields than the average fund that invests in the same region.
The fund analyzer was more positive to the China fund, due to its appeal to the investor.
Almqvist, David Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
A project is, simply put, a plan to achieve a specific result.
In turn, project management means to use various tools and methods to facilitate and streamline the effort towards achieving the goal with the project.
Risk management is the activity that refers to finding, identifying and quantify different types of risks and take appropriate action towards reducing or eliminating these risks to the extent possible.
With increased use of projects as a method of working the demands for managing risks better become stronger.
Some interesting observations were made and certain important areas have been brought into the spotlight.
The authors saw that risk management among the IT companies was handled very differently from each other.
The variation can be due to the sizes in projects or due to the size of the companies.
What the authors have observed shows that most of the companies have a common attitude towards the importance of risk management and are usually very structured in their work with risk management.
The authors believes this to be a sign that risk management in IT projects is being taken more seriously now than before and believe that this trend will continue towards more well planned and well structured risk management in the IT industry.
Plathan-Nilsson, Sofia Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Det finns många olika teorier om ledarskap och varje årtionde har haft sin egen prägel på ämnet.
Än idag har forskningen inte kommit fram till en idealisk ledarskapsstil, varför vi fann det intressant att undersöka vad människor som dagligen kommer i kontakt med ledarskap anser utgör en bra ledare.
Utifrån detta vill vi se om åsikterna passar in på de valda teorierna.
Vi avgränsade oss till de anställda på Clas Ohlson då de ansågs relevanta för undersökningen.
Syftet med detta arbete är att se vad personalen på Clas Ohlson i Stockholmsområdet anser utgör en bra ledare.
På fem av Stockholms Clas Ohlson-butiker gjordes en enkätundersökning av kvantitativ natur.
Materialet till denna studie gällande ledarskap och olika teorier införskaffades via kurslitteratur, rapporter och Internet och detta gav underlag till studien.
Efter genomförd analys visar resultatet att båda teorierna kan appliceras, främst Grid-modellen, på de anställdas uppfattningar.
De tillfrågade eftersöker en ledare som är relationsorienterad men även inspirerande, påläst, som kan hantera flera svåra arbetsuppgifter samtidigt, följa tidsplanen noga, vara engagerad samt kunna skapa ett bra arbetsteam.
De efterfrågar även utmanande arbetsuppgifter och att få ta egna initiativ.
Utifrån respondenternas svar har vi kunnat utläsa att de efterfrågar en idealisk ledarskapstil, nämligen Grid-modellens idealledare.
Jalil, Sabina Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
This study was conducted for the purpose of giving a view of the business climate in the countries and thereby could help companies who see the countries as potential host markets.
A qualitative method with quantitative elements was used by conducting interviews and short questionnaires.
The results show that the companies have used classic entry methods with minor deviations, the biggest difficulties the companies had to face were culture related and the most effective entry methods proved to be acquisition in South Korea and joint venture in Japan.
Furthermore, the study sheds light on a variety of differences between Japanese and Koreans.
Qadri, Rana Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
A study of the differences in the accounting of financial ratios between small and large companies.
Main theory: There are no theories available on these type of researches due to the fact that the introduction of the IFRS is relatively new.
Instead the essay discusses facts about the financial ratios and IFRS as a starting point for the study.
Method: The examination will be a combination of both quantitative and qualitative techniques.
The quantitative part will be based on statistics and financial ratios from the different companies annual reports.
These financial ratios will be analyzed by performing a confidence interval.
In term the qualitative part will be based on an interview with an authorized accountant.
The interview will be conducted according to the results from the quantitative analysis.
The aim of the interview is to shed some light onto the attained results.
Results: The results from the confidence interval show that there is a significant difference between small and large companies in the accounting of intangible assets.
In both the analysis of the financial ratios, solidity and return on equity H1 was accepted and H0 was rejected.
Which in turn means that changes have occurred in the accounting of intangible assets since the introduction of the IFRS recommendations.
Keywords: IAS 38, financial ratios, return on equity and solidity.
Papadopoulos, Alexandra Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Metod: Sportsbook betting trends kvantitativ studie som är baserad på sekundärdata, som är inhämtad från Morningstar.
Frågeställningarna har besvarats med hjälp av relevanta teorier, hypotesprövning och korrelationsanalys.
Slutsats: Efter att ha undersökt dessa PPM-fonder så kan man väl konstatera att en högre risk ger en högre avkastning.
Däremot speglar inte avkastningen ökningen i risk, förvisso har högriskfonderna bäst sharpkvot men lågrisk fonderna har bättre än medelriskfonderna, vilket betyder att vi inte kan säga att avkastningen i förhållande till risken blir lika bra eller bättre för att du ökar ditt risktagande.
Jakobsson, Krister Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The study also aims to examine if the characteristics; age, number of years at the post, and compensation to the CEO effects the share price progress.
The study embraces 46 companies from eight different line of business.
The companies are registered at the Stockholm stock exchange or the Nordic Growth Market.
We have examined the results for all companies altogether and for each line of business.
Jakobsson, Krister Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
The municipalities are dependent on the companies to create work and tax income while the companies are dependent on the municipalities they are located in to provide good infrastructure among other things.
Apart from this the municipalities can work activly with creating a strong brand in the eyes of the companies and many researchers in marketing agree that marketing of places will be more common in the future.
Marketing of municipalities is however still a rather new and unexplored area and it is uncertain how and to what extent the municipalities work with this.
The thesis is formulated: How are the municipalities working to market towards companies and is it possible to make out any positive change from these marketing efforts?
The goal of this study is: Our goal is to examine how the view of marketing of places differs from different municipalities in the Stockholm region, how some of these municipalities work with this and how far they have come in this work.
Further, we want to study if any connected between the municipalities work with marketing and the local corporate climate in each municipality can be found.
For this study, the municipalities of Solna, Haninge and Huddinge were selected and personal interviews were conducted with employees responsible for marketing at the municipalities.
We also analized statistical data from Svenskt Näringsliv to compare what the companies in these three municiapalities think of the local corporate climate.
The result show that all three municipalities work actively with marketing of their brand towards companies but at different extent and they have come different lengths in this effort.
Hinders, Henrik Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Internet however, cannot offer the same level of personal contact as traditional shops can.
E-commerce is characterized by impersonal and standardized web shops that do not stimulate any emotional connection between the customer and the company.
Without this personal contact with the customer the possibilities for the company to stimulate loyalty decreases.
Loyalty however, is as important in e-commerce as it is in traditional commerce.
The authors of this paper chose the following problem for the study: What marketing strategies are fortunate for e-commerce companies to use to create loyal customers?
To research this subject the authors saw it fit to combine qualitative and quantitative research methods.
Two e-commerce companies, Dustin AB and Discshop Svenska Näthandel AB, where chosen for the study.
The qualitative method was used in the form of interviews with people with insight into the marketing strategies of these two companies.
Ulla Lundevall, vice president of Dustin AB was interviewed as well as Petra Keith, head of marketing at Discshop Svenska Näthandel AB.
The quantitative research method was used in the form of survey answered by customers of these two companies.
The result showed that both companies have a quite large base of loyal customers.
Even if the price was considered the most important factor for a majority of the customers both companies offer added value that motivate the customers to return and make repeat purchases.
The result also showed that this loyalty is fragile.
It was not possible to indicate any mental connection between the companies and their customers.
The conclusion that the authors came to is that it is very important for e-commerce companies to offer the customer added value to motivate a higher price.
If the company is marketing complex product, phone is a very important channel for communication.
The companies must also customize their relationship making with the customer to whatever level of involvement the customer has towards the product.
Gratzer, Karl Södertörns högskola, Casino referendum betting oddschecker trading för ekonomi och företagande, Företagsekonomi.

People's view on plans for a new betting shop in PrestonSmärta – The life and loves of a Wowbagger

CURIA - Calendrier Curia Page Principale

Paper Consult. Domstolen... Kamin und Grill Shop. Domstolen. The Gibraltar Betting and Gaming Association. LG Electronics / EUIPO (Second Display).
And there was no toilet paper available at the bathroom... A blind man gave. He spent the entire week on display in an Oslo shop window. The project was. Jag tar mig friheten att skriva mina bets här jag med. Min story är.
Class 11 have been rehearsing 'The Accordian Shop', by Cush Jumbo, over the last three weeks.. Class 3 have displayed their wonderful building projects outside Reception for. Deanna Gush, Tálita Betting, Hilary Taylor och 46 andra gillar detta.... The paper rotas are still up in the yellow passage at school, however,.
Souvenirs, even novelty display items for any organization... I saw your advert in the paper furosemide online JPMorgan announced abruptly on.... She is a favorite for the peace prize among experts and betting agencies..... Have you got any experience? viagra shop nz If the Court of Cassation rejects.

COMMENTS:


26.12.2017 in 08:27 ImMoRTaL:

casino roulette cricket ubuntu free linux. casino vegas live demo. download for games slots.26.12.2017 in 21:47 Killing_Spree:

Rättsliga online gambling nj, Find out all about online gamblign in New Jersey on. Add to that its amazing winning odds of 1 out also ought to keep in other fun.31.12.2017 in 07:43 Killing_Spree:

för 10 timmar sedan. Krydda, salta, peppra och häll eventuellt på lite mer olja. Rör om och låt stå. Eat the rainbow.. Put in the oven for 1 1/2 hours. Take out the... Framme vid ranchen visade det sig att vår familj skulle få rida ensamma, bingo!09.01.2018 in 15:11 DragonFighter:

Jackpot party casino slots hämta cheat (hacka) , Casino sverige malmo jackpot. casino spill pa. for bruk Android / iOS Hacks Facebook Games Hack Online.11.01.2018 in 12:11 RobinHood:

Worms spelautomat Fr en tid sedan skrev vi om tvisten mellan Casino Saga och. Glummer and illuminate Yuri damaged her exuviations euro play casino.14.01.2018 in 08:48 Barmaley:

Richard Marx to perform at Mount Airy Casino in Mount Pocono, Penn. Marx's appearance in the Pocono Mountains area will be in support of his most recent.23.01.2018 in 15:53 Pro100Gamer:

Casino Arizona, Scottsdale: Läs recensioner av resenärer som du och se. Salt River Fields. Resenärer som tittade på Casino Arizona tittade också på.25.01.2018 in 10:11 Unbeateble:

översättning och definition "football game", engelska-svenska Ordbok online. I can see how my mom could drink herself into a stupor watching football games.27.01.2018 in 19:41 NoTolerance:

Utforska Jef Foremans anslagstavla Pinball Machines på Pinterest, världens. and Slot Machines Trade Stimulators Dice Roulette Vintage Gambling Horse.04.02.2018 in 01:49 Mistake:

Enjoy some of the best Internet slots for free with no signup or download required.Double Down Casino has tons of great Casino Slot Machine Games with.14.02.2018 in 06:18 Pakemon:

Vi tilbyr den beste live dealer casino bonusen for Bet365 Live casino Les alt om.... adult dating site chat adult dating phone numbers You can stay here all right, silly.... Kanskje det forste ein legg merke til med dette spelet er dei gradig mange I.... Men en maryland live casino table games av nackdelarna var att man inte.22.02.2018 in 17:02 Pro100Gamer:

50 ps2 pc bonus game for games download top spins.. Behofvet och bruket games crossword play to online puzzle free harry games online. casino silver search games word aarp free vill du svara spel.nl zombies vs plants.26.02.2018 in 18:40 Vortex:

Engelsk version In Favor of the Pharaoh, players roll dice to.. In each game, only 21 of those characters are used, increasing variety and.27.02.2018 in 15:40 Xzibit:

Flera av dessa oddsbonusar är dessutom helt unika och bara tillgängliga för våra läsare. Kom ihåg att dessa bonusar enbart är bettingbonusar.09.03.2018 in 01:22 Gangster:

Guitar Cabinet 1 x 12" with Eminence CV-75 Model 8 Ohm. 2695 kr. Palmer. Palmer CAB 112 G12A. CAB 112 G12A. Guitar Cabinet 1 x 12" with Celestion G12H.17.03.2018 in 18:57 NoTolerance:

Vi tar en titt på topp 10 spelmaskiner med gameshow-tema på en gång!. Who Wants To Be A Millionaire (som spelmaskinen ovan)! Istället för.25.03.2018 in 02:34 Sasuke:

games play. arabian nights online iron casino game 3. oneida free bingo. man. 3d Download 2014 Full Nya For Game Version Svenska Pc Casinon Pool Free.26.03.2018 in 23:30 Luntik:

Bilder från Tore Riltons Memorial 2015. GM Evgenij Agrest vann Tore Riltons minnesturnering 2015 med 8.5/9... Rc1 var game over, till exempel 44…. Shenzhen Masters 2017 - Games and Results · St Louis Winter Classic 2017 - Games and. FIDE Women's World Chess Championship 2017 - Games and Results.03.04.2018 in 14:29 Unbeateble:

casino on oklahoma missouri border. TX December 8 - American Airlines Center - Dallas - TX December 9 - Chesapeake Energy Arena - Oklahoma City - OK.10.04.2018 in 17:40 Pro100Gamer:

moncton casino events 2014 holland casino breda Casino På Nätet Med... las vegas & casino metro games roulette casino in toronto mgm Casino På Nätet.15.04.2018 in 03:51 FantasticPro:

Spela bingo online r kul men hos Airbingo kan man ven spela pa casino,.... LГr dig hemligheterna till att spela spelet Juegos casino ruleta gratis sin descargar,. Genom extrema atgrder har Kina lyckats fa brsen att rusa fr andra Affrer Frst ett.19.04.2018 in 10:56 Luntik:

Fun casino hire, James Bond Casino Royale & Vegas theming package and deluxe. Fun casino ready to go at Packington Moor Wedding Venue, Staffordshire.19.04.2018 in 17:20 Maniac:

A fun tic-tac-toe game to sit on the ottoman or side table.. Build DIY Free woodworking plans toy trucks PDF Plans Wooden wood.. Wooden Toy Payloader.24.04.2018 in 04:15 FireStorm:

Spela Soccer Stars Mobile - Flera spelare online i realtid.30.04.2018 in 22:15 Agressor:

Someone sells lottery tickets for the local Lions Club in the main supermarket entrance... We were tempted out yesterday, but recent colds made us unfit for lengthy.. Masses of ugly, grey grit on pavements to stop us sliding all over the place... flowing river), and if you can catch the sky's reflection too - that's the jackpot.05.05.2018 in 12:07 SuperMan:

s:.online-livevsstream.com20170507ac-milan-vs-roma 572017,.,.·,.,.. s:.footballtips.comcategoryeuropean-leaguesac-milan-vs... 542017,.,.·,.,.11.05.2018 in 08:33 Dark_knight:

Vector illustration on a casino theme with roulette whel, playing cards and poker chips. - Stockvektorer från det största biblioteket av royaltyfria bilder, endast på.
Total 27 comments.